สารสนเทศภูมิศาสตร์

ข่าวสถานการณ์น้ำประจำวัน

ลิงค์ข้อมูลต่างๆ

link 1
link 2
link 4
link 5
ขอมลนำทวมป 2560
ควบคมภายใน

ความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาระดับใด

พอใจมากที่สุด - 90%
พอใจมาก - 7.1%
พอใจน้อย - 2.9%

ผู้รวมโหวตทั้งหมด: 70
เวลาในการโหวตสิ้นสุดแล้ว on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00

สถิติผู้เยี่ยมชม

277507
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
597
474
1071
272208
8973
15456
277507

ไอพีคุณ: 54.80.188.87
วันเวลา: 15-10-2018 20:37:39

เนื้อหา

แบบฟอร์มดาวโหลด

 

01 02 03 04 05
1  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดทรัพยากรน้ำ สชป.7

 
2    แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ สชป.7    
3  2 ต.ค.58  Powerpoint โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  
4  7 ต.ค.58 แบบฟอร์มฐานข้อมูลเกษตรกร  
5  1 ก.พ. 59  แบบฟอร์มการรยงานรายสัปดาห์    
6  4 ก.พ. 59  ประชุมสถานการณ์น้ำ สชป.7 (3 ก.พ.59)    
7  19 ก.พ.59  รวมสื่อภัยแล้ง    
8  1 เม.ย. 59  เกณฑ์ประเมิน ฝ่ายส่งน้ำฯ    
9  1 เม.ย. 59  เกณฑ์ประเมิน โครงการฯ    
10  14 มิ.ย. 59  ตัวอย่างรายงานสถานการณ์น้ำ (ประจำสัปดาห์)    
11  26 ต.ค. 59  การประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 500 

1. ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ (อธช. บรรยาย) 
2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผอ.ผง.) 
3. เกษตรทฤษฎีใหม่ (ผคป.เชียงใหม่ บรรยาย) 
4. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (คุณสมบัติ สาลีพัฒนา บรรยาย) 
5. Design by Agri - Map (ผส.ชป.8 บรรยาย) 
6. โครงการพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (DESIGN BY AGRI MAP) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ผส.ชป.8 บรรยาย) 
7. วีดีโอ Design by Agri - Map 
8. วีดีโอ พื้นที่ สปก. จังหวัดนครราชสีมา

 

 
12  23 ก.พ. 60  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ปี 2560    
13  04 พ.ค. 60  แบบประเมินความพึงพอใจของเงินทุนหมุนเวียน    
14  04 พ.ค. 60  แบบฟอร์มการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
15  22 พ.ค. 60  การรายงานการดำเนินการโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทานฤดูทำนารอบที่ 2 ปี 2559-2560    
16  25 พ.ค. 60  KPI Strategy 2560 คำรับรอง ส่วนบริหารจัดการน้ำ    
19 29 พ.ค. 60 เกียรติบัตร ยุวชลกร (พร้อมลายเซ็นต์ อธช ผส ชป7)    
20 31 พ.ค. 60 แผนที่แสดงจุดเฝ้าระวังในเขตจังหวัด/โครงการ ที่รับผิดชอบ และช่องทางติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ    

21

9 มิ.ย. 60

การดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

   

22

9 ก.ค. 60 บันทึกข้อความและแบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานออกติดตามผลการดำเนินงานองค์กรผู้ใช้น้ำฯ  

 23

 21 ธ.ค. 60 การพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (คนป.) ในเขตลุ่มน้ำชีตอนล่าง.pdf    
24 25 เม.ย. 61 การตรวจสอบสภาพระบบชลประทาน new icon ปบ.ชป.7
25 25 เม.ย. 61 new iconตัวอย่างการเดินสำรวจWalk Thru 1R - 8L ปบ.ชป.7
26 25 เม.ย. 61 ตัวอย่างรายงานสรุป Walk-Thru คลองชัยนาท-อยุธยาnew icon ปบ.ชป.7
27 25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มที่ 1 การเดินสำรวจ walkthrunew icon ปบ.ชป.7
28 25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานสรุป Walk-Thrunew icon ปบ.ชป.7

 

แบบฟอร์มดาวโหลด