อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ปี 2561

ปี 2562

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดยโสธร

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดนครพนม