สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

ปี 2562

ปี 2563

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดยโสธร

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดนครพนม