สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ปี 2561

ปี 2562

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดยโสธร

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดนครพนม