คณะทำงาน

 

 

นายสุพัฒน์ ฤทธิชู

ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

 


 

Image 02

นายธเนศ ชุมชิต

คณะทำงาน

Image 02

นางณลินภัสร์ สุรศิริศิลป์

คณะทำงานและเลขานุการ