ประธานคณะทำงาน

  • นายกิตติพงศ์ โรจน์วิรัตน์
  • ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์::

สถิติผู้เข้าชม::

พบกับพวกเราได้ที่::

facebook facebook youtube
This is an example of a HTML caption with a link.

KM NEWS

24/8/61 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายผดุงสิทธิ์ อาจวิชัย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

อ่านต่อ

 

23/8/60 พิธีเปิดห้องเสียงตามสายDomnoi Radio

ววันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

อ่านต่อ

 

16/8/60 พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโครงการฯ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

อ่านต่อ

 

Image 04

8/8/60 ประชุมเตรียมความพร้อมKM

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแล ะบำรุงรักษาโดมน้อย สำนักงานชลประทานที่ 7่

อ่านต่อ

คลังความรู้/คำสั่งต่างๆ

วันที่ประกาศ เรื่อง
7/9/60 โครงการ Work smart award 2017>>>
23/8/60 ผังการจัดรายการเสียงตามสาย (Domnoi Radio)
18/7/60 6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศ
18/7/60 5 ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย
18/7/60 4 โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
18/7/60 3 เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย
18/7/60 2 นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย
18/7/60 1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
28/6/60 Download แผ่นพับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง
3/6/60 Download แผนการออกพบปะเกษตรกรในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
1/6/60 แบบสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจ (After Action Review : AAR)
17/5/60 Download แผ่นพับเครื่องตะบันน้ำ(Hydraulic Ramp Pump)ปั้มน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
5/4/60 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการประกวดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน ภายในสำนักงานชลประทานที่ 7
1/2/60 ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
1/2/60 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
19/10/59 Download แผ่นพับ SPI:Solar Pumping Irrigation
19/10/59 Download Powerpoint SPI:Solar Pumping Irrigation
27/6/59 แต่งตั้งคณะทำงานการแบ่งงานปรับปรุงภายใน และการจัดสรรอัตรากำลัง
6/6/59 ปฏิทินกิจกรรมการจัดความรู้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
1/6/59 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
2/5/59 แต่งตั้งคณะทำงานคู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

 

KM DOMNOI Media