หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

  • 3 ก.ค. 62 ขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63
  • 28 มิ.ย. 62 การจัดงาน Thailand Space Week 2019
  • 28 มิ.ย. 62 กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562
  • 28 มิ.ย. 62 ขอมอบหนังสือรายงานนรุปฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • 26 มิ.ย. 62 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
  • 20 มิ.ย. 62 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 20 มิ.ย. 62 ขอส่งคำขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
  • 19 มิ.ย. 62 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
  • 18 มิ.ย. 62 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและแจ้งที่ทำการสำนักงานเขตฟื้นที่
  • 11 มิ.ย. 62 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด