หน้าแรก

Image is not available
Image is not available

เกษตรกรมั่นคง
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

Image is not available
Image is not available
Image is not available
PlayPause
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสถานการณ์น้ำ สชป.7

 • 2 ต.ค. 61 ประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำชีในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7
 • 1 ต.ค. 61 ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 24 ก.ย. 61 ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 21 ส.ค. 61 คป.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561
 • 21 ส.ค. 61 คป.อุบลฯ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย และดินถล่ม จ.อุบลราชธานี
 • 20 ส.ค. 61 คป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 20 ส.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 18 ส.ค. 61 โครงการชลประทานมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
 • 14 ส.ค. 61 คป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
 • 14 ส.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 14 ส.ค. 61 สชป.7 ร่วมสนทนาในรายการ มองรอบทิศ ในประเด็น “เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ”
 • 10 ส.ค. 61 คป.อุบลฯ ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจอุทกภัย
 • 9 ส.ค. 61 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

  ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ

 • 9 ส.ค. 61 ส่วนวิศวกรรม สชป.7 : ฝ่ายออกแบบลงพื้นที่บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งานปรับปรุ่งอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ
 • 9 ส.ค. 61 คป.มุกดาหาร ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำ โดยได้ขึ้นสีธงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับทราบข่าวสาร
 • ข่าวเด่นชลประทาน