หน้าแรก

Image is not available
Image is not available

เกษตรกรมั่นคง
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

Image is not available
Image is not available
Image is not available
PlayPause
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 13 พ.ย. 61 ประชุมใหญ่นาปรัง P4 ปี 2561/2562
 • 9 พ.ย. 61 สบ.6 คป.อุบลฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 8 พ.ย. 61 สบ.4 คป.นครพนม จัดเวทีชี้แจงการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ
 • 8 พ.ย. 61 สบ.4 คป.นครพนม จัดเวทีชี้แจงการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
 • 8 พ.ย. 61 สบ.2 คป.นครพนม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ
 • 8 พ.ย. 61 สบ.7 คป.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรในโครงการ “ประสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 7 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร ในโครงการ “ประสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 7 พ.ย. 61 การจัดเวทีชี้แจงการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
 • 7 พ.ย. 61 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 • 6 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรในโครงการ “ประสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 6 พ.ย. 61 การจัดเวทีชี้แจงการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ
 • 6 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนและรับสมัครเกษตรกร ภายใต้ “โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 6 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร ในโครงการ “ประสานพลัง ประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 5 พ.ย. 61 ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรในโครงการ “ประสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
 • 5 พ.ย. 61 จัดประชุมพบปะเกษตรกร เพื่อเชิญชวนเกษตรกรในการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาแบบครบวงจร ปี 2561/62
 • ข่าวเด่นชลประทาน