หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

สถานการณ์น้ำ

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 5 ก.ย. 62 ลงพื้นที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนท่าบ้งมั่ง เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
 • 5 ก.ย. 62 สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ”
 • 5 ก.ย. 62 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้คอลโทรลไฟฟ้า สำหรับการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
 • 5 ก.ย. 62 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 5 ก.ย. 62 ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” เขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ข่าวประกาศ

 • 26 ส.ค. 62 ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป” ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
 • 26 ส.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป
 • 3 ก.ค. 62 ขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63
 • 28 มิ.ย. 62 การจัดงาน Thailand Space Week 2019
 • 28 มิ.ย. 62 กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562
 • 28 มิ.ย. 62 ขอมอบหนังสือรายงานนรุปฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 26 มิ.ย. 62 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
 • 20 มิ.ย. 62 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 20 มิ.ย. 62 ขอส่งคำขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
 • 19 มิ.ย. 62 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง