หน้าแรก

 • 31 พ.ค. 61 สบ.5 คป.อุบลฯ ลงพื้นที่พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก
 • 30 พ.ค. 61 สบ.5 คป.อุบลฯ ลงพื้นที่พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก
 • 28 พ.ค. 61 คบ.โดมน้อย Kick Off “ไทยนิยม ยั่งยืน”
 • 28 พ.ค. 61 โครงการชลประทานนครพนม จัดกิจกรรม (Kicks off) โครงการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 28 พ.ค. 61 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เปิดงาน KicK Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 • 28 พ.ค. 61 คป.มุกดาหาร เปิดโครงการ(Kicks off) โครงการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 28 พ.ค. 61 คป.ยโสธร จัดโครงการ Kicks off ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 28 พ.ค. 61 คป.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “กรมชลประทาน เดินหน้าขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ”
 • 28 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้าง สชป.7 จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 • 27 พ.ค. 61 ตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม งาน Kick Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 • ข่าวเด่นชลประทาน