หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

สถานการณ์น้ำ

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 7 ต.ค. 62 ประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และแถลงข่าวประจำวันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
 • 7 ต.ค. 62 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและปริมาณน้ำค้างทุ่ง บริเวณอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 7 ต.ค. 62 ให้การช่วยเหลือเรือดูดทรายติดค้างตลิ่ง ณ ลำน้ำเซบาย บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • 7 ต.ค. 62 สำรวจความเสียหาย เรือสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายหลังเกิดอุทกภัย ณ ลำน้ำเซบาย บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • 4 ต.ค. 62 ประชุมสรุปผลการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมา ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
 • ข่าวประกาศ

 • 26 ส.ค. 62 ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป” ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
 • 26 ส.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป
 • 3 ก.ค. 62 ขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63
 • 28 มิ.ย. 62 การจัดงาน Thailand Space Week 2019
 • 28 มิ.ย. 62 กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562
 • 28 มิ.ย. 62 ขอมอบหนังสือรายงานนรุปฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 26 มิ.ย. 62 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
 • 20 มิ.ย. 62 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 20 มิ.ย. 62 ขอส่งคำขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
 • 19 มิ.ย. 62 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศสนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง