หน้าแรก

สัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

  • 12 พ.ค. 61 กิจกรรมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
  • 2 เม.ย. 61 ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่าย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference
  • 6 มี.ค. 61 คป.มุกดาหาร ร่วมจัดเวทีประชุมประชาคมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ไทยร่วมคิด ร่วมเปลี่ยน ร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
  • 6 มี.ค. 61 สบ.5 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • 6 มี.ค. 61 สบ.4 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • 6 มี.ค. 61 สบ.3 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • 6 มี.ค. 61 สบ.2 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • 6 มี.ค. 61 คป.ยโสธร ลงพื้นขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
  • 28 ก.พ. 61 สบ.2 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • 28 ก.พ. 61 สบ.5 คป.อุบลฯ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน