กรมชลประทานเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้าตามแผนงานยุทธศาตร์น้า 20 ปี

กรมชลประทานเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้าตามแผนงานยุทธศาตร์น้า 20 ปี
ผลงานระยะเร่งด่วนรุดหน้า พร้อมวางแผนระยะยาวเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วม – น้าแล้ง