การดำเนินการนำรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

การดำเนินการนำรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานชลประทานที่ 5 และสำนักงานชลประทานที่ 6 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Download