ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1.ชุมชนหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ พร้อมให้กำลังใจ แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า แพร้านอาหาร และประชาชนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มล้นตลิ่งและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ระดับน้ำในอ่างฯทรงตัว ซึ่งทางโครงการฯได้ดำเนินการติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำที่เกินความจุออกจากอ่างฯ 3.ลงพื้นที่กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์น้ำแก่ประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่มและอาหารแห้งสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยต่อไป 4.ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำชี บริเวณสะพาน ท่าวารี อำเภอเขื่องใน ปัจจุบันระดับน้ำล้นตลิ่ง อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (สัญลักษณ์ธงแดง)