ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7