ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ ภูผา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ ประทุมลี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร