ประชุมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7