กิจกรรมจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมพลัง จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 พฤษภาคม 2562 นี้ และดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปีบัดนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดี​ฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน​ เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ (Kick off) จิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานจัด ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร