องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการ พร้อมร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบรรยายสรุปข้อมูลโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม