คป.อุบลฯ รับมอบพันธุ์ปลา 1 แสนตัว มอบแก่เกษตรกรในโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง”