ลงพื้นที่ประชาคม ปรึกษาหารือในการต่อเติมระบบท่อส่งน้ำรับแรงดัน สาย 1R-MP ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามแยก

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาคม ปรึกษาหารือในการต่อเติมระบบท่อส่งน้ำรับแรงดัน สาย 1R-MP ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามแยก ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสามแยก ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม