วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นางจันทร สุวรรณบูลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี