ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.7 เพาะเมล็ดผัก ลงปลูกในแปลงผัก ออร์แกนิค (a little farm แปลงสาธิตการเกษตรปลอดสารเคมี)

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเพาะเมล็ดผัก ลงปลูกในแปลงผัก ออร์แกนิค (a little farm แปลงสาธิตการเกษตรปลอดสารเคมี) ซึ่งมีผัก เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค เรดคอรอล สลัดมินิคอส และ สลัดเลสโครอล เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในฝ่ายบริหารทั่วไปทำให้เกิดความสามัคคี ณ แปลงผัก ออร์แกนิค ข้างบ้านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7