ติดตามการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสิริวัฒน์ ปานดำ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายพิชญ ด้วงบัว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน จำนวน 15,500ไร่ ณ สถานีสูบน้ำ P.5 ตำบลกุดพันเขียว อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร