ประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ P2 โซน 2 เพื่อวางแผนการส่งน้ำ-รับน้ำตามรอบเวร

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง มอบหมายนายวงศ์พัทธ ณุราช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ P2 โซน 2 ณ ศาลาจราจรน้ำ เพื่อวางแผนการส่งน้ำ-รับน้ำตามรอบเวร ติดตามสภาพน้ำในคลอง 2MC และเปิด-ปิดบานบังคับน้ำเตรียมความพร้อมรับน้ำที่จะมาในเขตโซน 2 และงานขุดลอกดินตะกอน คลองส่งน้ำ 7R, 7R-1R