ประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำชีในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำชีในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7