ประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และแถลงข่าวประจำวันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสื่อสารกับประชาชนให้รับทราบ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี