กิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดหลังน้ำลดภายใต้ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย“ ณ ชุมชนถนนพนมบุ่งกาแซว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายรุ่งชัย โรจน์ชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดหลังน้ำลดภายใต้ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย“ ณ ชุมชนถนนพนมบุ่งกาแซว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี