ประชุมการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวย การโครงการฯ พร้อมด้วยนายมารุต องค์สถาพร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประสานจากผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย แจ้งการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในเดือนพฤศจิกายน 2562เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี