แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมติดตามการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7