ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายกิตติพงษ์​ กาญจนารักษ์ ​หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6​ แทน​ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง​ ปลัดอำเภอโขงเจียม​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสงยางและหนองแดง บ้านคันท่าเกวียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์กลาง​ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และขุดลอกอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือราษฎรและเกษตรกรด้านพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่