ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference โดยมี นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) วิศวกรโยธา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) โดยทางสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงานสถานการณ์น้ำว่าตอนนี้สถานการณ์ได้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และระดับน้ำจะลดลงเรื่อยๆ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำให้อยู่ในสภาวะปกติโดยเร็ว และในวันนี้จะดำเนินการออกพื้นที่ในการฟื้นฟูหลังน้ำลดใน 4 พื้นที่ ดังนี้ 1.ชุมชนบ้านคูยาง อำเภอวารินชำราบ 2.บ้านท่ากกแห่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 3.ชุมชนหาดสวนสุข อำเภอวารินชำราบ 4.วัดเสนาวงศ์ อำเภอวารินชำราบ