ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.45 น. ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) โดย นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) วิศวกรโยธา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี