นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะ พร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.45 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะ พร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี