นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำปัจจุบัน การดำเนินโครงการตามพระราชดำริผลการดำเนินโครงการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำปัจจุบัน การดำเนินโครงการตามพระราชดำริผลการดำเนินโครงการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7