งานเสวนาการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเสวนาการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 11 หน่วยงาน คือ กรมชลประทาน, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรธรณี, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, กองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา, นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ, นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง, นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร, ผู้บริหาร, และเจ้าหน้ากรมชลประทาน เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล