สบ.1 คป.อุบลฯ นำกระสอบทรายวางเป็นทางเดินสัญจรข้ามบริเวณจุดลุ่มต่ำแอ่งกะทะบริเวณชุมชนวังแดงห้วยม่วง

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายรุ่งชัย โรจน์ชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ดำเนินการนำกระสอบทรายวางเป็นทางเดินสัญจรข้ามบริเวณจุดลุ่มต่ำแอ่งกะทะบริเวณชุมชนวังแดงห้วยม่วง ที่เริ่มมีน้ำท่วมทางสัญจรสูง 20-25 ซม. ยาวประมาณ 40 ม. ให้ชาวบ้านใช้สัญจรได้อย่างสะดวก พร้อมนี้ได้มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่ได้ขนย้ายขึ้นมาก่อนยังเต้นท์ชั่วคราว จำนวน 2 ครัวเรือน