โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15”

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 07.45 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และผู้อำนวยการโครงการ ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรม “ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15” ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “ผู้อำนวยการโครงการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับชุมชนวิถีพอเพียง กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน บรรยายโดย อาจารย์ขวัญดิน สิงห์คำ ผู้นำชุมชนศรีษะอโศกและคณะ และเยี่ยมชมวิถีชิวิตและการดูแลสุขภาพ ณ ชุมชนศรีษะอโศก ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 18.30 น. คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรม “ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15” ร่วมสรุปบทเรียนและนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีพอเพียงของชุมชน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด