ช่วยเหลือบ้านของราษฎรที่โดนน้ำกัดเซาะที่บ้านกลาง ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายวรพล ฉวีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับ นายอำเภอคำชะอี และเทศบาลตำบลคำบก เพื่อหาทางช่วยเหลือบ้านของราษฎรที่โดนน้ำกัดเซาะที่บ้านกลาง ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร