ลงพื้นที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนท่าบ้งมั่ง เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายรุ่งชัย โรจน์ชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมติดตาม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนท่าบ้งมั่ง เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน และพายุ “คาจิกิ” ช่วงวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา