ลงพื้นที่พร้อมดำเนินการติดตั้งเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย บริเวณสี่แยกบ้านหนองตาโผ่น ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายวสันต์ ข่ายมณี หัวหน้าฝ่ายช่างกล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ลงพื้นที่พร้อมดำเนินการติดตั้งเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย บริเวณสี่แยกบ้านหนองตาโผ่น ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี