ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรสูบน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่เกษตรกร บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา หัวหน้าวิศวกรรม ร่วมประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุทกภัย ได้มอบหมายให้ นายยอดรัก หนึ่งคำมี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, นายศริตวรรธน์ ดาวสุวรรณสิริ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2, นายวรพล ฉวีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรสูบน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่เกษตรกร บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร