ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” เขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 นายรัชพล จิตรเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” เขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

  1. ผู้ประสบภัย บ้านโพธิ์ไทร ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 590 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,000 ไร่ โดยมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง
  2. ผู้ประสบภัย บ้านกุดหวาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 ครัวเรือน พื้นการเกษตรเสียหาย 40 ไร่ โดยมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง
  3. ผู้ประสบภัย บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณฝายยางเดชอุดม เริ่มมีผลกระทบ 5 ครัวเรือน เนื่องจากระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งสูง 48 ซม ลงไปด้านท้าย โดยมอบน้ำดื่มและเรือท้องแบน 2 ลำ ไว้ใช้ขนสิ่งของ
  4. ผู้ประสบภัย บ้านเทพเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 ครัวเรือน โดยมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี