ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๗ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา สมบูรณ์ราช หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา และนายกันตสิษฐ์ ธนพนพิฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมตรวจสอบการติดตั้งกาลักน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี