สำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ”

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ติดตาม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้เกี่ยวข้อง ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน และพายุ “คาจิกิ”ช่วงวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อไป