ฝึกอบรม “ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15” เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปบทเรียน

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 นำ อาจารย์เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน และคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรม “ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15” เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป่าดงใหญ่วังอ้อ และโครงการโคกหนองนาโมเดล และรับฟังบรรยาย โดย พระครูสุขุมวรรโณภาส ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และในเวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรม “ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15” เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปบทเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด