ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ติดตามความก้าวหน้าการจัดส่งประมาณการ เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำข้อผูกพัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี