ตรวจสอบระดับน้ำที่ห้วยพระบาง

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีล่างและเซบายล่าง มอบหมายนายวงศ์พัทธ ณุราช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตรวจสอบระดับน้ำที่ห้วยพระบาง ยังท่วมทางสัญจรสูง 5 ซม.ยาว 10 ม. และทางสัญจรทั้งหมด ยาว 700 ม. ยังบวมน้ำ ไม่สามารถสัญจรไปยังที่นาของเกษตรกรได้ต้องลดระดับลงที่ 116.00 ม.รทก. เพื่อตากดินให้แห้งแล้วค่อยพิจารณาเก็บขึ้นที่ระดับ 116.20 ม.รทก.