สำรวจความเสียหาย เรือสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายหลังเกิดอุทกภัย ณ ลำน้ำเซบาย บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง มอบหมายนายรุ่งสุริยันต์ ฉ่ำเพชร หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน สำรวจความเสียหาย เรือสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายหลังเกิดอุทกภัย ณ ลำน้ำเซบาย บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี