ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 4/2562

วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี