ให้การช่วยเหลือเรือดูดทรายติดค้างตลิ่ง ณ ลำน้ำเซบาย บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง มอบหมายนายรุ่งสุริยันต์ ฉ่ำเพชร หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายปิยะ ประเสริฐศรีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การช่วยเหลือเรือดูดทรายติดค้างตลิ่ง ณ ลำน้ำเซบาย บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี