ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและปริมาณน้ำค้างทุ่ง บริเวณอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง มอบหมายนายพงษ์พิศ ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและปริมาณน้ำค้างทุ่ง บริเวณอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

  • บริเวณบ้านหนองเรือ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 70-100 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่
  • บริเวณบ้านหนองหิน ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 70-100 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่
  • บริเวณบ้านชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 70-100 ซม. พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่
  • บริเวณบ้านพนัส ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 70-100 ซม. พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่