ประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และแถลงข่าวประจำวันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และแถลงข่าวประจำวันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสื่อสารกับประชาชนให้รับทราบ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี