มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ครอบครัว

วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมเป็นเกียรติมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ครอบครัว โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี