กรอกทรายและเรียงกระสอบทรายกั้นทางน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง มอบหมายนายวงศ์พัทธ ณุราช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกรอกทรายและเรียงกระสอบทรายกั้นทางน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังทลาย โดยนำทีมจิตอาสา เข้าร่วมจำนวน 5 นาย พร้อมมอบกระสอบทราย จำนวน 200 กระสอบ