ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7